Μουσικοσυνθέτης Σταμάτης Σπανουδάκης – Ένας άθεος Χίππυς συναντάει την Ορθοδοξία κι ο Ουρανός ανθίζει

http://atheistsmetorthodoxy.wordrpess.com

ATHEISTS MET ORTHODOXY

Μουσικοσυνθέτης Σταμάτης Σπανουδάκης:

Ένας άθεος Χίππυς συναντάει την Ορθοδοξία κι ο Ουρανός ανθίζει

╰⊰¸¸.•¨*

Συνέντευξη στον Αρχιμανδρίτη π. Αμβρόσιο Γκουρβέλο

23 Νοεμβρίου 2013 – Λύχνος TV

Sara Hillis, Canada: My journey from witchcraft to Orthodoxy

http://canadaofmyheart.wordpress.com

CANADA OF MY HEART

My Journey From Witchcraft To Orthodoxy

Sara Hillis, Canada

“The Illumined Heart” podcasts from Ancient Faith Radio with host Kevin Allen, featuring Sara Hillis, a musician and English literature scholar who became a witch priestess before encountering Christ and finding the Orthodox Church! Sara is now a parishioner of All Saints of North America Orthodox Church in Hamilton, Ontario.

Part 1 (May 30, 2008) | Part 2 (June 6, 2008)

Source:

http://www.orthodoxtoronto.ca/journey

http://www.orthodoxtoronto.ca/journey

ORTHODOX TORONTO